Menighedsrådet

Menighedsrådet i Sankt Povls sogn består af 14 medlemmer, heraf 11 valgte medlemmer, sognets 2  præster samt en medarbejderrepræsentant. Menighedsrådet udgør kirkens ledelse og har sammen med præsterne ansvar for at skabe gode rammer om kirkens liv og vækst.

Alle møder i menighedsrådet finder sted i Sankt Gertruds Hus. Møderne er offentlige, med mindre der behandles person- eller leverandørsager.

Vil du i kontakt med menighedsrådet i Sankt Povls Sogn, skriv til den officielle e-mail: 7348@SOGN.DK

CVR-nummer: 52721512

Nedenfor finder du information om:

  • Menighedsrådets sammensætning
  • Datoer for kommende møderne
  • Dagsorden og referat fra møderne

Menighedsrådets medlemmer

Jørgen Kjeld Fink, formand 

Finn Mikkelsen, næstformand og formand for husudvalget

Jim Stjerne Hansen, kirkeværge

Markvard Peter Hovmøller, kasserer og formand for valgbestyrelsen

Tove Madsen, formand for kirkeudvalget

Charlotte Kaas, formand for børne- og ungeudvalget, formand for PR-udvalget

Inger Mark, formand for aktivitetsudvalget

Marian Else Poulsen

Lykke Fugl Wester, sognepræst

Jesper Marbæk Christensen, sognepræst

NN, medarbejderrepr.

Menighedsrådet - dagsorden og referat

9. januar
dagsorden / referat

13.  februar
dagsorden / referat

12. marts
dagsorden / referat - referatets korthed afspejler den situation, som opstod i kølvandet på nedlukningen af det offentlige Danmark

16. april AFLYST
dagsorden / referat

14. maj
dagsorden / referat

11. juni
dagsorden / referat

25. juni
samme dagsorden som 11/6 / referat

Juli
- er mødefri

13. august
dagsorden / referat

10. september
dagsorden / referat

8. oktober
dagsorden / referat

12. november
dagsorden / referat

December
- er mødefri

Dagsorden til møderne kan ses her på siden senest mandag før mødet. Referat fra menighedsrådets møder offentliggøres i ugen efter mødets afholdelse. Såvel dagsorden som referat kan hentes som print på kirkekontoret i åbningstiden.

Møder 2019