Forside

Videogudstjeneste - søndag 29. marts 2020

Mariæ bebudelsesdag

ved sognepræst Lykke Fugl Wester

Klik på billedet  for at komme til kirkens Youtube, hvor videoen afspilles

Aftenringning

Fra gammel tid har kirkeklokkernes ringen kaldt  folk sammen.  Klokkerne har kimet for at kalde menigheden til bøn og andagt eller når der har været fare på færde  i by og på land. Den alvorlige situation, som landet befinder sig i, gør meningen med klokkernes ringning endnu tydeligere. Biskopperne har opfordret landets kirker til fælles aftenringning klokken 17 hver dag, indtil tiden med coronavirus er ovre. Samtidig har de en opfordring til os alle:  " Vi vil gerne tilskynde til, at vi under aftenringningen sammen tænker på og beder for de syge og alle dem, der passer og plejer dem", siger Henrik Wigh-Poulsen, biskop over Aarhus Stift, på vegne af biskopperne.

 

Tanker på afstand

Udgivet ons d. 25. mar 2020, kl. 12:12
Nyheder

Vær med i fællesskabet på behørig afstand og tag del i en fælles bøn for Coronaens ofre. 

Udgivet søn d. 22. mar 2020, kl. 12:50
Nyheder

Hvad er det for en virkelighed, vi er havnet i?

Vores hverdag er forandret, vi skal tænke over alt, hvad vi gør. Og jeg tror ikke, jeg e...

Årets konfirmationer er aflyst til og med pinse

Landets biskopper har netop udsendt en opdateret vejledning i forhold til konfirmationer:

Alle konfirmationer udskydes til foreløbigt efter pinse, nye datoer fastsættes lokalt så hurtigt som muligt. Denne beslutning træffes nu for at give afklaring for både familier og ansatte.

Konfirmationerne vil i stedet blive afviklet i juni måned på følgende datoer:

Søndag den 7. juni 2020 kl. 10.30: Helms Skole
Søndag den 14. juni 2020 kl. 10.30: Baggesenskolen X-klassen
Lørdag den 20. juni 2020 kl. 10.30: Baggesenskolen Y-klassen

 

 

Risikoen for Coronasmitte lukker kirken

Frem til og med udgangen af marts er alle  gudstjenester i Sankt Povls Kirke, plejehjemsgudstjenester, konfirmandundervisning,  og aktiviteter/ arrangementer i Sankt Gertruds Hus aflyst.

Kirkelige handlinger som dåb, vielser og begravelser gennemføres i ændret form i overensstemmelse med de retningslinjer, som Folkekirken har udstukket for kirkelige handlinger.

Kontakt til kirkens præster og kirkekontor skal ske telefonisk eller på mail:
Lykke Fugl Wester:
T: 2674 0646
E: LFW@km.dk

Jesper Marbæk Christensen
T: 4258 1309
E: JEBC@km.dk

Kirkekontoret
T: 5837 1309
E: sanktpovls.sogn@km.dk

Kirken og Sankt Gertruds Hus vil kun opretholde en minimumsbemanding for at mindske smitterisikoen.

Tag vare på fællesskabet - hold afstand

Livets gang i din kirke

Ophavsret: