Menighedsrådsmøde

10
SEP

Dato Torsdag d. 10. september 2020, Kl. 18:30 til kl. 21:00
Sted Kirkepladsen 5, 4220 Korsør

Menighedsrådet udgør kirkens ledelse og har sammen med præsterne ansvar for at skabe gode rammer om kirkens liv og vækst. Alle møder i menighedsrådet finder sted i Sankt Gertruds Hus. Møderne er offentlige, med mindre der behandles person- eller leverandørsager.

Menighedsrådet i Sankt Povls sogn består af 14 medlemmer, heraf 11 valgte medlemmer, sognets 2  præster samt en medarbejderrepræsentant. 

Ophavsret: