Dåb eller navngivning

Ønsker du/I at få et barn døbt i Skt. Povls Kirke, skal du/I kontakte vores kirkekontor for at at aftale dato. I Skt. Povls Kirke kan dåb foregå på de fleste søndagsgudstjenester samt til den månedlige dåbsgudstjeneste, der altid ligger første lørdag i måneden. Når der er fastlagt dato for dåben, skal dåbsanmeldelsen udfyldes og afleveres i en lukket kuvert i Skt. Gertruds Hus. Det er desværre ikke muligt at udfylde elektronisk og grundet GDDR lovgivningen må anmeldelsen ikke sendes per mail. Inden dåben skal du/I mødes med den af præsterne, som skal døbe barnet.

​Dåbsanmeldelsen kan hentes her

 

Efter danske regler skal et barn navngives inden det fylder 6 mdr. Hvis navngivning ikke finder sted i forbindelse med dåb skal anmeldese om navnegivning ske på www.borger.dk.

 

Tryk her for oplysninger om godkendte navne 

 

 

Kontaktoplysninger

 

Sociale links