Sankt Gertruds Hus

Huset er opkaldt efter den gamle kirke og rummer kirkens ansattes kontorer, store flotte aktivitetslokaler og et godt køkken. I Skt. Gertruds Hus foregår mange spændende arrangementer som eksempelvis foredrag, Kirke og Kødsovs, minikonfirmandlejrskole, café koncerter og månedlige litteraturkredse.  I 2017 blev huset udvidet med mere end 200 m2. Skt. Gertruds Hus står nu færdigrenoveret med gode faciliteter til alle de arrangementer, som kirken indbyder til. Der er indlagt teleslynge i aktivitetslokalerne.

Som kirkens sognehus samt daglig arbejdsplads for kirkens ansatte er der altid liv i Skt. Gertruds Hus. Du er velkommen til at kigge indenfor og se dit sognehus.

Skt. Gertrud

Sankt Gertrud levede fra 626 til 659. Hun var datter af den frankiske konge Pipin den ældre. Hun er helgen og beskytter for rejsende og gartnere. I kunsten afbildes hun somme tider med en model af en kirke og et hospital, det viser hendes virke som kirkebygger og hendes omsorg for fattige og syge.

Kontaktoplysninger

 

Sociale links