Sankt Gertruds Hus

 

Huset er opkaldt efter den gamle kirke og rummer kirkens ansattes kontorer, store flotte aktivitetslokaler og et godt køkken. I Skt. Gertruds Hus foregår mange spændende arrangementer som eksempelvis foredrag, Kirke og Kødsovs, minikonfirmandlejrskole, café koncerter og månedlige litteraturkredse.  I 2017 blev huset udvidet med mere end 200 km2. Skt. Gertruds Hus står nu færdigrenoveret med gode faciliteter til alle de arrangementer, som kirken indbyder til. Der er indlagt teleslynge i aktivitetslokalerne.

Som kirkens sognehus samt daglig arbejdsplads for kirkens ansatte er der altid liv i Skt. Gertruds Hus. Du er velkommen til at kigge indenfor og se dit sognehus.
Din Kirke, Min Kirke - Vores Kirke

Skt. Gertrud

Sankt Gertrud levede fra 626 til 659. Hun var datter af den frankiske konge Pipin den ældre. Hun er helgen og beskytter for rejsende og gartnere. I kunsten afbildes hun somme tider med en model af en kirke og et hospital, det viser hendes virke som kirkebygger og hendes omsorg for fattige og syge.

Kontaktoplysninger

 

Sociale links