Indsamling til Provstiprojekt "Ungecafé i Bangkok"

Danske Sømands- og Udlandskirker har i efteråret 2017 åbnet en ny dansk kirke i Thailand. Her kan fastboende finde kirkelig betjening og mødes med andre danskere om traditioner og højtider. Der er i marts 2018 indsat en dansk præst, Christa Lund Herum, som to år frem vil arbejde for at opbygge menigheden. Blandt mange opgaver er præsten i gang med at danne netværk til danskere i området og håber, at de har lyst til at involvere sig i arbejdet ud fra den danske kirke i Bangkok. Interessen for den danske kirke har allerede vist sig at være stor. Den nye kirkes økonomi er trængt. Præstens løn betales af Danske Sømands- og Udlandskirker, mens alle andre udgifter skal dækkes af kirken selv.

Kirkens opgave er at betjene de cirka 4000 danskere som pt er bosat i Thailand, og de cirka 170.000 danskere, som årligt besøger det thailandske kongerige. Heriblandt findes en stor gruppe af unge, som enten er af sted med rygsæk i et sabbatår eller de er ude i verden i forbindelse med et studie. Det kan være hårdt at være langt væk hjemmefra og have en hverdag i fremmede omgivelser. Ungdomscafeen har åben hver tirsdag, hvor man kan møde andre danskere i hyggelige rammer. Der er kaffe og drømmekage, og der er mulighed for en snak med præsten eller andre på rejse. Cafeen er et pusterum og et helle for unge langt væk hjemmefra.

Den danske kirke i Thailand afholder en kæmpe julebazar med hjælp fra de mange danskere i området, som føler sig som en del af den danske kirke og ønsker at bevare noget dansk kultur og kristendom. For at kunne holde ungdomscafeen kørende er der behov for støtte fra Danmark fra mennesker i den danske folkekirke, som finder ungdomscafeen et værdigt og vigtigt formål at støtte.

En anden diakonal opgave er hjælp og rådgivning til rejsende, som er strandede eller bosiddende i Thailand. Her kan de økonomiske midler være sluppet op, alt af værdi er solgt og ingen muligheder for at komme videre. DSUK i Pattaya kan hjælpe med kontakt til familie i Danmark, køb af billet og information til pårørende i Danmark, som har mistet forbindelse med deres familiemedlem i Thailand.

Hjælp Folkekirkens Mission i Slagelse Provsti med at nå målet for indsamlingen, kr. 50.000.

Kontaktoplysninger

 

Sociale links