Kirkepladsen 1836

1. Byens gamle rådhus indtil 1851. Nedrevet kort efter.
2. »Cafe Finland« nu Boyes isenkram.
3. GI. købmandsgård fra omkring 1800, Brogade 7 - nu nedrevet.
I denne gårds magasinbygning var der kirkelokale fra 1863-71.
4. Rådhusstræde - nuværende Brogade.
5. Apotek siden 1751, nu Dues købmandsforretning.
6. Det nuværende apoteks hjørnebygning er fra 1895.
7. Slottensgade.
8. Snukkerupgade - tidligere Snugerup.
9. Gymnastikpladsen.
10. Have.
11. Borgerskolen - før Latinskole. Bygningen solgt 1885. Sparekassen
opførte den nuværende bygning, som i dag er dommerkontor.
12. Birkners minde, nu flyttet hen ved kirkemuren.
13. Have.
14. Skolestræde - nuværende Kirkestræde.
15. Kirkestræde - nuværende Sct. Gertrudsstræde.
16. Den gamle fattigård og byens eneste offentlige sygestuer indtil 1860.
Nu vognmand Justesens bolig.
17. Præstestræde.
18. Den gamle præstegård, købt 1755, den nuværende bygning er
opført i 1853, den var præstegård til 1897, hvor en ny i
Jens Baggensensgade 5 blev opført.
19. Kirkegårdsmur - med porte på begge sider.
20. Kirkegården, der tidligere har strakt sig længere mod syd og vest,
blev nedlagt 1825, da den nye ved Kjærsvej blev taget i brug.
Men først i 1839 blev den sløjfet og brolagt, og muren blev fjernet.
21. Skt. Gertruds Kirke, der blev nedrevet i 1863. Den 29. maj 1871
(2. pinsedag) kunne Skt. Povls kirke endelig indvies.
22. Algade.

Kontaktoplysninger

 

Sociale links