Kirken og alteret

Sankt Povls kirke blev bygget i 1869-71 og indviet 2. pinsedag, 29. maj 1871. Den er tegnet af arkitekt J.D. Herholdt. Tårnet er dog først blevet forsynet med spir i 1926 efter en indsamling i forbindelse med byens 500 års købstads-jubilæum. Kirken er placeret, så indgangen vender mod byen. Derfor står alteret ikke som traditionen foreskriver i kirkens østlige ende, men i vestenden. Alterstagerne er fra 1666 og som det øvrige inventar fra før kirkens bygning overtaget fra Sankt Gertruds kirke. Krucifikset på alteret er skænket af justitsråd Bech til Tårnborg ved kirkens indvielse.

 

Kirkeskibet

Når man går ned mod udgangen og ser op, får man mellem de store malmlysekroner fra 1600tallet øje på et kirkeskib. Det er skænket af Korsør Sølaug og blev ophængt i 1788 og er nr. 55 i rækken af daterede kirkeskibe og så vidt vides det første, der kunne illumineres med vokslys. Fra gammel tid har det været illumineret ved særlige lejligheder, bl. a. når en datter af et medlem af sølauget skulle giftes. Denne skik holdes i hævd. Skibet oplyses i dag af en række små el-pærer ved alle bryllupper samt kirkelige højtider.
Læs mere om kirkeskibet

Kirkens orgel

Oven over indgangsdøren står kirkens orgel på orgel- pulpituret. Det er bygget i 1962 af orgelbyggerfirmaet Th. Frobenius & Sønner. I 2003 blev det udvidet til 26 stemmer og 3 manualer.

Indsamlingsblok

Når man forlader kirken ser man i våbenhuset 2 gamle indsamlingsblokke, som også er overtaget fra Sankt Gertruds kirke. De kaldes fattigblokke, fordi man tidligere i overvejende grad samlede ind til de fattige i sognet. I dag benyttes messigbøsserne

på den anden side af kirkedøren til indsamlinger.

Kontaktoplysninger

 

Sociale links