Alteret

Alteret er kirkens centrum. Når vi kommer ind i en ukendt kirke, søger øjnene uvilkårligt efter alteret. Børn føler sig ofte så tiltrukket af alteret, at de helt spontant løber op til alteret for at knæle der.

Alteret symboliserer Guds nærvær, derfor står præsten ved gudstjenesten vendt mod alteret under alle bønnerne og vendt mod menigheden under bibellæsningerne.

Alteret er også nadverbord. I nadveren kan vi opleve Guds nærhed gennem Jesus Kristus. Mange oplever, at de i nadveren har den tætteste kontakt med Gud og her på en særlig måde erfarer sig omsluttet af Guds kærlighed.

Prædikestolen

Prædikestolen er egenligt ikke noget unikt for en kirke, den tjener som talerstol, medens præsten holder prædikenen. Der findes talerstole i mange andre bygninger.

Men det særlige ved mange prædikestole, bl.a. vores i Sankt Povls kirke, er, at de er smykket med bibelske motiver og utrolig flot og rigt udskåret.

Orglet er det fjerde stykke inventar, som viser, at vi er kommet ind i en kirke. Indtil for 200 år siden var det kun de rigeste bykirker, som havde et orgel. I de mindre byer og på landet sang man uden musikledsagelse, eller den lokale lærer ledsagede salmesangen på violin.

Kirkens orgel

Orglet er blevet et populært musikinstrument i kirkerne, måske fordi det er det største og mest klangfulde enmandsbetjente musikinstrument

Det er bygget i 1965 af Th. Frobenies og Sønner, som er et dansk orgel firma. i 2003 gennem gik orglet en større ombygning og renovering. Det blev udvidet fra 2 manualer og pedal til nu 3 manualer og pedal og fra kun 16 stemmer til 28 stemmer. 

Med denne store udvidelse blev orglets repetoire formåen også udviddet. 

Det er opbygget som hovedærk der hænger ud mod kirken, pedalet der hænger på vægge, postiv og svælleværk der begge står inden bag ved. 

Orglet er intuneret af orgel bygger Ole Høyer. 

Kontaktoplysninger

 

Sociale links