Sankt Povls Kirke, Korsørs menighedsråd

Opstillingsmøde til menighedsrådet den 13-09-2016

Den 8. november er der valg til menighedsråd i hele Danmark, og alle medlemmer af folkekirken over 18 år kan stille op i det sogn, hvor de bor. I Sankt Povls kirkes, Korsør´s sogn skal der vælges 10 kandidater, men som så mange andre steder sker det ved et aftalevalg. Det nye menighedsråd tiltræder den 1. søndag i advent ved kirkeårets begyndelse. Valget indledes med et orienterings-/opstillingsmøde tirsdag den 13. september.

I et sogn på størrelse med Sankt Povls udgøres menighedsrådet af 11 valgte medlemmer samt de to præster, der er selvskrevne og faste medlemmer. De valgte medlemmer vælges for 4 år ad gangen, en gang om året skal der finde en konstituering sted - uden at det nødvendigvis betyder ændrede poster medlemmerne.

Menighedsrådsløftet

Alle medlemmer af et menighedsråd skal afgive en erklæring på ære og samvittighed om at ville udføre det betroede hverv i troskab mod den danske evangelisk-lutherske folkekirke, så den kan byde gode vilkår for den kristne menigheds liv og vækst.
Det betyder, at hensigten med alle menighedsrådets initiativer skal være at skabe gode vilkår for den kristne menigheds liv og vækst.

Menighedsrådets opgaver

Menighedsrådet tilstræber at opfylde menighedsrådsløftet gennem varetagelse af følgende opgaver:

Menighedsrådet har ansvaret for at tage initiativer til aktiviteter, som kan fremme den kristne menigheds liv og vækst i sognet.

Menighedsrådet er arbejdsgiver for alle ansatte ved kirken - undtagen præsterne - og har ansvaret for at beskrive de ansattes arbejdsopgaver og føre tilsyn med arbejdet og sørge for de ansattes trivsel på arbejdspladsen.

Menighedsrådet har ansvaret for kirkebygningens, præstegårdenes og øvrige bygningers drift og vedligeholdelse. Sankt Povls menighedsråd har sammen med Halskov menighedsråd ansvaret for kirkegårdens drift.

Menighedsrådet har ansvaret for at lægge budget og styre økonomien til at løse disse opgaver. Den kirkelige økonomi i kommunen styres af provstiudvalget, som udstikker budgetrammerne for de enkelte menighedsråd.

Udover disse løbende opgaver skal menighedsrådet i tilfælde af ledighed vælge nye præster og ansætte nye medarbejdere.

Endvidere er menighedsrådet med til at vælge stiftets biskop.

Sankt Povls Kirkes hjemmeside

Vi vil gerne have, at vores hjemmeside afspejler det meget aktive liv i og omkring vores kirke - en kirke vi ønsker skal være rammen om et åbent, omsorgsfuldt og udadvendt fællesskab bygget på den kristne tro. Kirken er ikke kun et mødested, hvor vi mødes til gudstjenester for at være sammen om at søge kontakt med Gud og lytte til hans vejledning for vores liv - kirken er også et mødested, hvor vi bruger orglet til koncerter og andre aktiviteter, aktiviteter, som vi ønsker skal favne bredt og rumme aldersgrupper.

Vores sognegård er Sct. Gertruds Hus - placeret lige bag kirken, er det huset, hvor vi mødes for at hygge os sammen, udbygget fællesskabet med hinanden og udvide vores horisont, og dermed fordybe os i konsekvenserne af vor kristne tro.

Kig på siderne - vi håber, du finder det du søger, og at du får lyst til at deltage i noget af det vi samles om. Kalenderen vil i flere tilfælde have tilknyttet informationer til de forskellige arrangementer, lige som der findes billeder af forskellige tidligere arrangementer. Finder du fejl på siderne, så send venligst link(s) til webmaster, så det kan blive rettet.

Kontaktoplysninger

 

Sociale links