Medlemmer

Menighedsrådet har konstitueret sig på følgende måde:

Formand
Jørgen Fink
T: 2237 1484
E: 7348@sogn.dk

Næstformand 
Finn Mikkelsen

Kasserer
Markvard Hovmøller

Kirkeværge
Jim Stjerne Hansen

Byggesagkyndig
Birger Christensen

Kontaktperson
Alice Enderlein        

Øvrige medlemmer
Charlotte Kaas
Inger Mark
Tove Madsen
Mariann Poulsen
Kirsten Harboe

Præster:
Lykke Fugl Wester
Jesper Marbæk Christensen

Webmaster
Kommunikationskoordinator Charlotte Kaas
T: 6049 3496
E: kommunikation@sktpovls.dk

Kontaktoplysninger

 

Sociale links