Kommunikations- og kulturmedarbejder

Signe Grønbech
Kommunikations- og kulturmedarbejder


5192 9610

kommunikation@sktpovls.dk

Signe varetager Skt. Povls Kirkes kommunikationsopgaver og er ansvarlig for PR, hjemmeside, sociale medier m.m. Derudover er Signe kirkens kulturmedarbejder og står derfor for børne- og ungearbejdet som omfatter b. la. minikonfirmand-undervisning og familiegudstjenester.

Signe arbejder onsdage og torsdage i Skt. Gertruds Hus og kan træffes på mail og telefon om fredagen.

Kontaktoplysninger

 

Sociale links