Kirkekontoret

Torben Bækgaard-Salling
Kordegn

Kirkepladsen 5

Tlf. 58 37 13 09

sanktpovls.sogn@km.dk

Åbningstider

Kirkekontorets åbningstider er:

Mandag     10-13
Tirsdag      10-13
Onsdag     Lukket
Torsdag     12-15
Fredag      10-13
Lørdag      Lukket
Søndag     Lukket

Vejledning i forbindelse med dåb, vielse, bisættelse m.m.

Når du skal anmelde fødsel, dåb, navngivning, vielse, navnændring eller død, så skal du på følgende hjemmeside finde blanketten, som passer til det, som du ønsker at anmelde.

www.personregistrering.dk

Hjemmesiden er Familiestyrelens og Kirkeministeriets fælles hjemmeside.
På denne hjemmeside kan du også finde oplysninger om, hvilke attester du kan bestille, og hvilke anmeldelser du kan sende elektronisk med digital signatur.

Ønsker du oplysninger om godkendte fornavne og regler for navnændringer, så skal du ind på familiestyrelsens hjemmeside:

www.familiestyrelsens.dk/navne

Du er selvfølgelig altid meget velkommen til at ringe i kontortiden og spørge.
Nedenfor kan du ganske kort læse lidt om de forskellige anmeldelser.

 

Fødsel/faderskab:
En fødsel registreres på grundlag af jordemoderens anmeldelse til kirkekontoret i moderens bopælssogn. Forældre, som ikke er gift og ønsker fælles forældremyndighed, skal inden 14 dage efter barnets fødsel indlevere en erklæring om faderskab og fælles forældremyndighed. Erklæringen kan findes via følgende link www.borger.dk/familie-og-boern.

Dåb:
Ønsker du/I at få et barn døbt i Skt. Povls Kirke,skal du/I kontakte vores kirkekontor for at at aftale dato. I Skt. Povls Kirke kan dåb foregå på de fleste søndagsgudstjenester samt til den månedlige dåbsgudstjeneste. Når der er fastlagt dato for dåben skal dåbsanmeldelsen udfyldes og afleveres i en lukket kuvert i Skt. Gertruds Hus. Det er desværre ikke muligt at udfylde elektronisk og grundet GDDR lovgivningen må anmeldelsen ikke sendes per mail. Inden dåben skal du/I mødes med den af præsterne, som skal døbe barnet.
​Dåbsanmeldelsen kan hentes her

Navngivning:
Efter danske regler skal et barn navngives inden det fylder 6 mdr. Hvis navngivning ikke finder sted i forbindelse med dåb skal anmeldese om navnegivning ske på www.borger.dk.

Vielse:
Ønsker I at blive gift i Skt. Povls Kirke, er det vigtigt, at I i god tid kontakter vores kirkekontor for planlægning af dato og tid. Vi vil forsøge at imødekomme jeres ønske, men der vil være datoer, hvor en vielse ikke er mulig. I skal indhente prøvelsesattest i bopælskommunen, hvilket tidligst skal ske 4 mdr. før brylluppet. Prøvelsesattest samt vielsesanmeldelse skal afleveres samlet i en lukket kuvert i Skt. Gertruds Hus.
Vielsesanmeldelsen kan hentes her
Når det praktiske er på plads, vil I få en samtale med den præst, som skal foretage vielsen.

Navneændring:
Har du fast bopæl i Danmark og ønsker du at foretage en navneændring, så gøres dette via www.borger.dk.

Dødsfald/begravelse/bisættelse:
De efterldte kan henvende sig til et bedemandsfirma, som kan være behjælpelig med det praktiske omkring et dødsfald.

Dødsfaldet anmeldes senest 2 hverdage efter dødsfaldet til kirkekontoret i afdødes bopælssogn.
Tidspunkt for begravelse/bisættelse aftales med kirkekontoret i det sogn, hvor begravelsen/bisættelsen skal finde sted. Samtale aftales med den præst, der skal foretage begravelsen/bisættelsen. Klik her for kontaktoplysninger til kirkens præster.​

Kontaktoplysninger

 

Sociale links