Kirkekontoret

Torben Bækgaard-Salling
Kordegn

Kirkepladsen 5

Tlf. 58 37 13 09

sanktpovls.sogn@km.dk

Kirkekontorets åbningstider er: Mandag, tirsdag og fredag 10 -13, torsdag 12 - 15. Onsdag lukket. Grundlovsdag, tirsdag d. 5. juni, holder kontoret lukket.

Vejledning

Når du skal anmelde fødsel, dåb, navngivning, vielse, navnændring eller død, så skal du på følgende hjemmeside finde blanketten, som passer til det, som du ønsker at anmelde.

www.personregistrering.dk

Hjemmesiden er Familiestyrelens og Kirkeministeriets fælles hjemmeside.
På denne hjemmeside kan du også finde oplysninger om, hvilke attester du kan bestille, og hvilke anmeldelser du kan sende elektronisk med digital signatur.

Ønsker du oplysninger om godkendte fornavne og regler for navnændringer, så skal du ind på familiestyrelsens hjemmeside:

www.familiestyrelsens.dk/navne

Du er selvfølgelig altid meget velkommen til at ringe i kontortiden og spørge.
Nedenfor kan du ganske kort læse lidt om de forskellige anmeldelser.

 

Fødsel/faderskab:
En fødsel registreres på grundlag af jordemoderens anmeldelse til kirkekontoret i moderens bopælssogn. Forældre, som ikke er gift og ønsker fælles forældremyndighed, skal inden 14 dage efter barnets fødsel indlevere en erklæring om faderskab og fælles forældremyndighed. Erklæringen kan findes via følgende link www.borger.dk/familie-og-boern.

Dåb:
Ønsker du/I at få dit barn dåbt i Sankt Povls kirke, så skal du/I kontankte vores kirkekontoret. Derefter træffes aftale med den af præsterne, som står for gudstjenesten. Vi har også enkelte lørdage i løbet af året, hvor vi har dåbsgudstjeneste. Du kan i vores aktivitetskalender her på hjemmesiden finde disse dåbsgudstjenester. Udgangspunktet er dog altid, at du/I tager kontakt til kirkekontoret.

Navngivning:
Efter danske regler, så skal et barn navngives inden det fylder 6 mdr. Hvis navngivning ikke finder sted i forbindelse med dåb, så skal anmeldese om navnegivning ske på www.borger.dk.

Vielse:
Ønsker I at bliver gift i Sankt Povls kirke, så er det vigtigt, at I i god tid kontakter vores kirkekontoret for aftale dato og tidspunkt. Vi vil forsøge at imødekomme jeres ønske, men der vil være datoer, hvor en vielse ikke er mulig. I skal indhente prøvelsesattest i bopælskommunen, hvilket tidligst skal ske 4 mdr. før brylluppet. Prøvelsesattest samt navne og adresser på 2 vidner afleveres til kirkekontoret.
Når alt det praktiske er på plads, så vil I få aftalt en samtale med den af vores præster, som skal foretage vielsen.

Navneændring:
Har du fast bopæl i Danmark og ønsker du at foretage en navneændring, så gøres dette via www.borger.dk.

Dødsfald/begravelse/bisættelse:
De efterldte kan henvende sig til et bedemandsfirma, som kan være behjælpelig med det praktiske omkring et dødsfald.

Dødsfaldet anmeldes senest 2 hverdage efter dødsfaldet til kirkekontoret i afdødes bopælssogn.
Tidspunkt for begravelse/bisættelse aftales med kirkekontoret i det sogn, hvor begravelsen/bisættelsen skal finde sted. Samtale aftales med den præst, der skal foretage begravelsen/bisættelsen. Klik her for kontaktoplysninger til kirkens præster.​

Kontaktoplysninger

 

Sociale links