Kirkekontoret

Hans Kromann
Kordegn

Kirkepladsen 5

Tlf. 58 37 13 09

hmk@km.dk

Åbningstider på kirkekontoret: Mandag kl. 10.00 - 12.30 Tirsdag kl. 10.00 - 12.30 Onsdag kl. 10.00 - 12.30 Torsdag kl. 10.00 - 12.30 samt 16.00 - 18.00

Vejledning

Når du skal anmelde fødsel, dåb, navngivning, vielse, navnændring eller død, så skal du på følgende hjemmeside finde blanketten, som passer til det, som du ønsker at anmelde.

www.personregistrering.dk

Hjemmesiden er Familiestyrelens og Kirkeministeriets fælles hjemmeside.
På denne hjemmeside kan du også finde oplysninger om, hvilke attester du kan bestille, og hvilke anmeldelser du kan sende elektronisk med digital signatur.

Ønsker du oplysninger om godkendte fornavne og regler for navnændringer, så skal du ind på familiestyrelsens hjemmeside:

www.familiestyrelsens.dk/navne

Du er selvfølgelig altid meget velkommen til at ringe i kontortiden og spørge.
Nedenfor kan du ganske kort læse lidt om de forskellige anmeldelser.

 

Fødsel:
En fødsel registreres på grundlag af jordemoderens anmeldelse til kirkekontoret i moderens bopælssogn. Forældre, som ikke er gift og ønsker fælles forældremyndighed, skal inden 14 dage efter barnets fødsel indlevere en Omsorgs- og ansvarserklæring, se www.personregistrering.dk

Dåb:
Ønsker du/I at få dit barn dåbt i Sankt Povls kirke, så skal du/I kontankte vores kirkekontoret. Derefter træffes aftale med den af præsterne, som står for gudstjenesten. Vi har også enkelte lørdage i løbet af året, hvor vi har en dåbsgudstjeneste. Du kan i vores aktivitetskalender her på hjemmesiden finde disse dåbsgudstjenester. Udgangspunktet er dog altid, at du/I tager kontakt til kirkekontoret. Vi gør meget for at imødekomme jeres ønsker med dåbsdatoer, men der kan være søndage, hvor dåb ikke er muligt i Sankt Povls kirke.

Navngivning:
Efter danske regler, så skal et barn navngives inden det fylder 6 mdr. Hvis navngivning ikke finder sted i forbindelse med dåb, så skal anmeldes om navnegivning gives til kirkekontoret.

Vielse:
Ønsker I at bliver gift i Sankt Povls kirke, så er det vigtigt, at I i god tid kontakter vores kirkekontoret for aftale dato og tidspunkt. Vi forsøger at imødekomme jeres ønsker, men der vil være datoer, hvor en vielse ikke er mulig. I skal indhente prøvelsesattest i bopælskommunen, hvilket tidligst skal ske 4 mdr. før brylluppet. Prøvelsesattest samt navne og adresser på 2 vidner afleveres til kirkekontoret.
Når alt det praktiske er på plads, så vil I få aftalt en samtale med den af vores præster, som skal foretage vielsen.

Navneændring:
Ønsker du at foretage en navneændring, så gøres det via borger.dk. Husk at have dit nemid klar.

Dødsfald/ begravelse:
Dødsfaldet anmeldes senest 2 hverdage efter dødsfaldet til kirkekontoret i afdødes bopælssogn. Anmeldelse kan også foretages af bedemanden.
Tidspunkt for begravelse/ bisættelse aftales med kirkekontoret i det sogn, hvor begravelsen skal finde sted. Samtale aftales med den præst, der skal foretage begravelsen. Læs mere her

Ønsker du råd og vejledning, så er du altid velkommen til at kontake kirkekontoret; 58 37 13 09

Kontaktoplysninger

  • Skt. Povls Kirke
  • Kirkepladsen 5
    4220 korsør

  • Telefon: 58 37 13 09
  • Email: hmk@km.dk
 

Sociale links