Børne og ungemedarbejder

Mia Don Jakobsen
Børne- og ungemedarbejder


Mia har pt. barselsorlov. Kommunikations- og kulturmedarbejder Signe varetager derfor opgaverne på området.

Børne- og ungemedarbejderen er tovholder på alle gudstjenester og arrangementer i Skt. Povls Kirke og Skt. Gertruds Hus, hvor børn og familier er omdrejningspunktet. I løbet af året har vi mange forkellige arrangmenter, som sætter kirkeåret i spil. Det kan være Helligetrekongers vandring, Påskegudstjeneste, Familiegudstjeneste, Fredslyset der bæres ind i kirken og Fastelavnfejring.

 

Kontaktoplysninger

 

Sociale links