Menigheden i Sankt Povls Kirke støtter:

Folkekirkens Mission i Slagelse Provsti.

I de seneste to år har komiteen for Folkekirkens Mission i Slagelse provsti været i gang med at udbrede kendskabet til vores fælles provsti projekt om ”Kvinder og Børn i Etiopien”.

Der har været arrangeret møder i samarbejde med de lokale menighedsråd i Vemmelev kirke, Tjæreby kirke, Sct. Mikkels kirke, Halskov Kirke og senest Sørbymagle Kirke. Mange gode foredragsholdere har fortalt om Mekane Yesus kirken i Etiopien, som vi samarbejder med, så de indsamlede midler når frem til projektet.

Status er, at vi er tæt på indsamlingsmålet på 50.000kr.

Næste år sætter vi et nyt projekt på programmet – Pigehjemmet i Kherwara – et projekt, hvor piger i en provins i Indien tæt på Pakistan får mulighed for at bo på et skolehjem og dermed får adgang til en god skoleuddannelse.

Næste møde er årsmødet, hvor der bliver redegjort for indsamlingsresultatet og anvendelse at de bidrag, som kirkerne i provstiet har bevilliget til trykning af foldere og annoncering af møder. Tak for alle bidrag.

Mødet finder sted i Sct. Peders Kirkes sognelokaler i Slagelse torsdag den 23. februar kl. 19:30- 21:30. Volontører fortæller om deres ophold på pigehjemmet i Kherwara. Alle er velkomne.

Kontaktoplysninger

  • Skt. Povls Kirke
  • Kirkepladsen 5
    4220 korsør

  • Telefon: 58 37 13 09
  • Email: hmk@km.dk
 

Sociale links