Menigheden i Sankt Povls Kirke støtter:

Forfulgte kristne - Jorden brænder under de kristne

Forfølgelsen af de kristne er taget til i flere lande. Kristne myrdes, arresteres og flygter. I Mellemøsten er de kristne ved at forsvinde.
Brutaliteten mod de kristne i Mellemøsten er taget til. I nogle lande er forfølgelsen så voldsom, at det er farligt og næsten umuligt at være bibelselskab. Radikale islamiske kræfter slår rod og fordriver de kristne med voldelige metoder. De kristne er ved at forsvinde fra Mellemøsten. Det arabiske forår gik op i røg for de kristne.

Pakistan rystet
De pakistanske kristne er hårdt ramt af islamisk ekstremisme. I september var kirkegængere i Peshawar udsat for det værste selvmordsangreb i Pakistans historie. Den militante gruppe TTP Jundullah med bånd til Taliban, tog ansvaret for angrebet. Mindst 78 blev dræbt – heraf en del børn. Den sørgende kvinde på billedet ovenfor mistede sin lille søn. Blot et halvt år tidligere mistede 200 kristne pakistanere deres hjem, da vrede muslimer satte ild til deres huse.

Kister på række
Kister på rad og række. Selvmordsangrebet på en kristen kirke i Peshawar var det største nogensinde.

Nødhjælp og religionsfrihed til alle
Bibelselskabet hjælper i udgangspunktet alle, når der eksempelvis opstår en katastrofe som krigen i Syrien. I en nødsituation hjælper vi, uanset om folk er kristne, muslimer eller ateister. Vi arbejder også for religionsfrihed og tilslutter os FN’s Verdenserklæring om Menneskerettigheder, der handler om, at enhver har ret til tanke-, samvittigheds- og religionsfrihed. De forfulgte kristne har dog vores særlige bevågenhed, fordi de udgør en truet minoritet, som specifikt ønsker vores hjælp med bibler og bibelsk materiale. For eksempel iværksatte Bibelselskabet straks en indsamling til mad og bibler, da de 200 kristne pakistanere mistede deres hjem og måtte indlogeres i telte.

Egypten og Irak brænder
De veluddannede koptere flygter fra Egypten. Situationen efter Mursis fald sendte en bølge af kirkeafbrændinger og voldelige overgreb gennem Egypten. To lokale bogbutikker ejet af Bibelselskabet blev brændt af – bibler blev smidt ud på gaden og gik op i røg. Bibelselskabet gik straks i gang med at skaffe midler, så boghandlerne kunne få bibler på hylderne igen.
Livet for de kristne i Irak er blevet markant forværret de sidste ti år. Krigen mellem USA og Irak sendte tusindvis af irakiske kristne på flugt; mange har forladt landet. I såvel Egypten som Irak myrdes børn og voksne, fordi de er kristne. Konvertitter betragtes som fredløse og trues til at vende tilbage til islam. Fængslinger er i den forbindelse ikke ualmindelige. Derfor vælger en del at tie om deres nye tro.

I Egypten blev 80 kirker brændt ned i efteråret 2013.
I Egypten blev 80 kirker og kirkelige institutioner brændt ned i efteråret 2013

Med livet som indsats
En del af Bibelselskabets kolleger i udlandet arbejder med livet som indsats. Bibeloversættelse foregår under skærpede sikkerhedsregler. Oversættere tør ofte ikke mødes, men må kommunikere via skype. Når vi fortæller om bibelarbejde må informationer tilbageholdes, navne ændres og identiteter kamoufleres for ikke at udsætte medarbejdere eller samarbejdspartnere for fare. Modige mennesker hjælper med at få bibler, husly, mad og mange andre behov dækket hos undertrykte og forfulgte kristne.

En stærk stemme
Bibelselskabet støtter SAT-7, en kristen satellitkanal, der sender i Mellemøsten og Nordafrika. Kanalen drives af lokale, kristne arabere. Programfladen er varieret. SAT-7 leverer professionelt tv og har vundet flere priser for sit arbejde. Blandt andet for sin bibel-formidling for børn og kvinders rettigheder. Der transmitteres gudstjenester, diskuteres tro, menneskerettigheder, kvindeundertrykkelse, og der bygges bro til muslimer. De rabiate og radikale islamistiske kræfter udfordres på en lødig måde. Medarbejderne afholder sig meget bevidst fra hadefuld tale, selv om deres kristne landsmænd slås ihjel og forfølges.  SAT-7 viser, at Bibelen er et fremragende tilbud til mennesker. Og der transmitteres fra Marokko og langt ind i Saudi-Arabien og Golfens lande, hvor der ikke er nem adgang til Bibelen. Forfulgte og trængte kristne giver ofte udtryk for, hvor taknemmelige de er for SAT-7’s udsendelser. Her føler de sig set og forstået.

Bibelselskabet hjælper forfulgte og trængte kristne på mange forskellige måder. Vores hovedfokus er Nordafrika, Mellemøsten og udvalgte lande i Lilleasien. Men igennem samarbejdet med 145 andre bibelselskaber i De Forenede Bibelselskaber, arbejder vi målrettet for at styrke forfulgte kristne i alle de lande, hvor kristne er under pres.

Af Synne Garff fra Bibelselskabet

Kontaktoplysninger

  • Skt. Povls Kirke
  • Kirkepladsen 5
    4220 korsør

  • Telefon: 58 37 13 09
  • Email: hmk@km.dk
 

Sociale links