Menigheden i Sankt Povls Kirke støtter:

The Christian Hospital Bissam Cuttack og den tilknyttede Christian Tribal School

I den indiske delstat Orissa ligger et område, der har fået navnet Bissam Cuttack, det betyder ”Det forgiftede fort”. Her kæmper forurening og malaria om at være det største problem for den fattige befolkning. Dette bjergrige landskab er beboet af stammefolkene, som er Indiens urbefolkning. De er kristne, hvilket i det indiske samfund betyder, at de regnes for mindre end de kasteløse. Det skønnes at mellem 75 og 100% af stammefolkenes børn lider af malaria, til trods for dette vil den indiske regering ikke anerkende malaria som en trussel mod folkesundheden.

Rejser man til Bissam Cuttack og fortæller, at man kommer fra Danmark, vil de fleste ikke vide, hvad man taler om. Men siger man, at man kommer fra Lis Madsens land, bliver man mødt med store smil, hjertelige omfavnelser og overstrømmende invitationer.
Lis Madsen, som var læge i Aalborg, rejste i 1953 i de kristne missionærers fodspor til Orissa, hvor hun overvældet af stedets skønhed, befolkningen og deres store problemer, grundlagde et kristent hospital. Dette hospital kæmper imod malaria og dens følgevirkninger og har netop kunne åbne en lille fødeafdeling, så kvinderne i området nu kan føde med hjælp fra en jordmoder.

Hospitalet støttes af en lille gruppe læger fra Rigshospitalet, som rejser til Bissam Cuttack, når de har mulighed for det, og arbejder gratis der en tid. De arrangerer overbetalte studieture for praktiserende læger og lader overskuddet gå til hospitalet. Det har været finansieret af fonde, men interessen for hospitalet er faldende.

           

The Christian Tribal School

I Orissa dør mange små børn før de er fyldt 1 år. Hospitalet gør hvad de kan for at hjælpe, men på længere sigt kan problemet afhjælpes af en helt anden vej. Mange flere børn vil overleve, hvis mødrene får basal uddannelse og lærer at læse.

Den indiske læge Johnny Omen, har viet sit liv til at forbedre sundheden og fremtiden for Bissam Cuttack. Han ved, at den sikreste vej til et bedre liv er uddannelse, og der skal 3 ting til at danne en skole: En lærer, en elev og et sted, men i Indien er der ofte kun adgang til én af delene.
Stammefolkene har givet Johnny Omen et stykke jord, hvor han har grundlagt en lille kristen skole. Hvert år får de 16 stammer lov til at sende 1 dreng og 1 pige til skolen. Børnene vælges ved lodtrækning. 6 år gamle forlader de deres familie for i 3 år at bo og modtage undervisning på skolen. De lærer at regne og tale og skrive deres eget sprog, ori (delstatens sprog) og engelsk. Efter 3 år er de dygtige nok til at blive optaget i regeringens skole. De første elever er netop rykket op i secondary school som de bedste i klassen! Efter endt undervisning sendes børnene tilbage til deres landsby, hvor de skal hjælpe med at forbedre levevilkårene. Skolen finansieres af hospitalets midler, men når økonomien bliver trængt, får hospitalet de første penge.

For 1000kr kan vi f.eks. forære skolen blyanter, tavle, bøger, linealer og alle øvrige nødvendige redskaber til undervisning af en klasse ét helt år.