Vielse

Ønsker I at blive gift i Skt. Povls Kirke, er det vigtigt, at I i god tid kontakter vores kirkekontor for planlægning af dato og tid. Vi vil forsøge at imødekomme jeres ønske, men der vil være datoer, hvor en vielse ikke er mulig. I skal indhente prøvelsesattest i bopælskommunen, hvilket tidligst kan ske 4 mdr. før brylluppet. Prøvelsesattest samt vielsesanmeldelse skal afleveres samlet i en lukket kuvert i Skt. Gertruds Hus.

Vielsesanmeldelsen kan hentes her

Når det praktiske er på plads, vil I få en samtale med den præst, som skal foretage vielsen.

Kontaktoplysninger

 

Sociale links