Fødsel / Faderskab

Fødsel/faderskab:
En fødsel registreres på grundlag af jordemoderens anmeldelse til kirkekontoret i moderens bopælssogn. Forældre, som ikke er gift og ønsker fælles forældremyndighed, skal inden 14 dage efter barnets fødsel indlevere en erklæring om faderskab og fælles forældremyndighed.
Erklæringen kan findes via følgende link 
www.borger.dk/familie-og-boern.

Kontaktoplysninger

 

Sociale links