Kære Konfirmander

I lever i en tid, hvor det at praktisere sin tro og leve med den som et naturligt element i vores hverdag næsten er fraværende. I dag er det sjældent at have forældre eller bedsteforældre, der naturligt deler deres personlige tro med børnene og ved deres måde at leve på viser, hvordan troen har og får betydning for dem. Konfirmanderne mangler simpelthen ofte vejledere i trospraksis og konkrete metoder til at give troen plads og udforske den og derved lade dens betydning vokse. Det er nok en del af baggrunden for den store interesse for "en religiøs dimension" i tilværelsen.

I konfirmationsforberedelsen får konfirmanderne et enkelt og konkret redskab: En kristuskrans, der kan hjælpe dem i gang med at praktisere og bruge troen og vise dem, at tro også er andet end kendskab til Bibelens fortællinger og viden om kristne grundsætninger. Kristuskransen er en krans af perler i forskellig form og farve. Hver perle symboliserer en væsentlig side af kristendommen, som vi sammen udforsker igennem samtale, læsning og meditation.

Det er mit håb, at den store vægt andagt og meditation har i undervisningen, vil gøre kristendommen nærværende og personlig for konfirmanderne og give dem et nuanceret sprog at bede med og ægte anledning til videre refleksion.

Mentorer og konfirmander
Hver anden gang vi mødes, deltager konfirmandernes mentorer i undervisningen. Mentorerne er erfarne mennesker, som har den kristne tro og folkekirkens fællesskab med sig som en naturlig del af deres hverdag. Hver konfirmand bliver tilknyttet sin egen mentor, og der bliver god tid til samtale og fordybelse i kristendommens store spørgsmål. - Og så er det dejligt at møde et kendt ansigt, når man kommer til gudstjeneste om søndagen.

Anna Helleberg Kluge

                                                                                        

Kontaktoplysninger

 

Sociale links