FDF

Der findes andet kristent børne- og ungdomsarbejde i sognet end det, som Sankt Povls Kirke tager initiativ til.

FDF Korsør er en god samarbejdspartner, som bl.a. altid medvirker ved fastelavnsgudstjenesten i februar og BUSK (børn - unge - sogn - kirke) gudstjenesten sidste søndag i oktober.

FDF skriver selv:
Det overordnede formål for FDF Korsør er at møde børn og unge med evangeliet om Jesus Kristus.
Vi bestræber os på, at der skal være plads og rum til alle med de ligheder og forskelle, muligheder og forudsætninger, den enkelte rummer.

I FDF Korsør samles vi én gang om ugen - onsdag kl. 18.30 - på tværs af klasser og alder, året rundt, i og omkring Skovhytten, der ligger tæt på Korsør Lystskov, Søskær Mose og strand direkte ud til Storebælt. Vi lægger vægt og fokus på udvikling gennem leg og fantasi til glæde for børn og voksne.

FDFs værdier
1. Det kristne menneskesyn
2. Leg og fantasi
3. Høre til i et fællesskab
4. Ansvar for den verden, vi lever i/fælles forpligtelse
5. Udholdenhed og robusthed
6. Visioner og drømme
7. Selvstændighed
8. Brugbare færdigheder

Vi henviser til hjemmesiden for mere information om FDF i Korsør: http://fdf.dk/korsoer

Kontaktoplysninger

 

Sociale links